KRUPNJU ODOBREN PROJEKAT ZA OTVARANJE OMLADINSKOG KLUBA

27-04-2012 11:26 od Jelena Milosavljević

    Juče je u Ministarstvu omladine i sporta, državna sekretarka Ivana Kovačević potpisala ugovor o saradnji i partnerstvu sa 30 predsednika opština, među kojima je i opština Krupanj.

   Na osnovu Konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave, opština Krupanj je sa još 30 opština, ušla u program podrške Ministarstva omladine i sporta i dobila finansijsku pomoć za dalji razvoj lokalnih kancelarija za mlade koje su usmerene na poboljšanje mladih u lokalnim zajednicama.

   Državna sekretarka je izrazila veliko zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora sa opštinama kojima će biti dodeljena sredstva za razvoj programa za mlade na lokalnom nivou. Svaka od opština je u projektima, sa kojima je učestvovala na konkursu, predstavila konkretne aktivnosti za unapređenje položaja mladih i dobila oko 800 hiljada dinara za njihovu realizaciju. Na kraju je istakla da je uz podršku Ministarstva omladine i sporta prethodne četiri godine do sada otvoreno 131 kancelarija za mlade i usvojeno 115 lokalnih akcionih planova za mlade.

  Projekat je u ime opštine Krupanj potpisao predsednik opštine, gospodin Savo Dorić. Projektom koji je odobren našoj opštini i kancelariji za mlade, planira se otvaranje omladinskog kluba koji će biti smešten u prostorijama sadašnjeg umetničkog ateljea na spratu biblioteke „Politika“, i u neposrednoj je blizini Kancelarije za mlade.

-       Odobrenim finansiskim sredstvima, i uz partnersko učešće opštine Krupanj, biblioteke „Politika“ i Kancelarije za mlade, planiramo uređenje prostora ateljea koji je trenutno neiskorišćen, uz izvođenje neophodnih građevinsko-molerskih radova, nabavku neophodne prateće opreme i završno opremanje prostorija budućeg kluba. Krajnji rok za realizaciju svih radova je 20.septembar, kada je planirano svečano otvaranje kluba i njegova predaja na korišćenje i upotrebu mladima naše opštine, što svi sa nestrpljenjem iščekujemo – izjavio je kordinator Kancelarije za mlade opštine Krupanj, Radenko Živanović.

                                                                                                                                       K.Z.M. i  S.M.

Natrag

Back Top