РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ КОЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИ СУФИНАНСИРА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КРУПАЊ

19-07-2021 14:50 od Moderator

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ КРУПАЊ

    Расписује  почев од 19.јула 2021. године  5 јавних позива за послодавце и незапослена лица и то:

1. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ.

2. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ .

3. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ.

4. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2021. ГОДИНИ.

5. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2021. ГОДИНИ.

Текстови јавних позива и остали Образци-пријаве могу се скинути са сајта  Националне службе www.nsz.gov.rs, са сајта општине Крупањ www.krupanj.org.rs,  или добити у филијали Лозница-испостава Крупањ. Пријаве се  подносе филијали Лозница-испостава Крупањ непосредно или путем поште.

Јавни конкурси су отворени од 19.07.2021. године и трају у зависности од порграма,  за  програме под 1.и 2-јавне радове  до 30. јула 2021.год., за 3.-самозапошљавање до 06.08.2021.године, а за програме под 4.-новозапошљавање и 5.-стручна пракса до до 30.09.2021.године.

Све додатне информације могу се добити у филијали Лозница и испостави Крупањ на број телефона 015/879-717, 015/581-132.

Natrag

Back Top