NACIONALNA ASOCIJACIJA KANCELARIJE ZA MLADE

10-05-2012 11:02 od Jelena Milosavljević

U Ministarstvu omladine i sporta 9.maja 2012.godine održana je Naciona konferencija za podršku uspostavljanja Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

  Konferenciji su prisustvovali i u njoj aktivno  učestvovali lokalni i regionalni koordinatori kancelarija za mlade širom Srbije. Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade će za prioritetne ciljeve u svom budućem konstituisanju imati zagovaranje i lobiranje za boljim pozicioniranjem kancelarija na lokalnom i regionalnom nivou,njihovo umrežavanje sa relevantnim akterima i profilisanje asocijacije kao bitnog faktora omladinske politike na nacionalnom i međunarodnom nivou. Zatim stvaranje uslova za nesmetan protok informacija i definisanje okvira delovanja koji će obezbediti mladim ljudima pružanje kvalitetnih usluga, kako bi se obezbedila podrška za lični i profesionalni razvoj mladih i jednake šanse za mobilnost unutar države i van nje. U okviru konsultativnog procesa za uspostavljanje asocijacije,formirano je Prelazno telo, koje će u predstojećem periodu biti zaduženo za sprovođenje dogovorenog akcionog plana sa finalnim rezultatom definisanja okvira rada Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, koji treba da doprinese organizovanju konstitutivne konferencije buduće asocijacije, planirane za novembar mesec.

                                                                                              K.Z.M. i S.M.

Natrag

Back Top