ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

29-10-2021 10:13 od Moderator

Одсек за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, Oдељење за инспекцијске, стамбено-комуналне, имовинско-правне послове, урбанизам и грађевинарство, Општинске управе општине Крупањ оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу на к.п.бр. 2099/2 КО Завлака.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА у трајању од седам дана обавиће се од 29.10.2021. године до 05.11.2021. године закључно у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М.Тита бр. 2, канцеларија бр. 29, као и на званичном сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs

Службено лице Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, улица М.Тита бр.2.

Natrag

Back Top