ODRŽAN KURS ZA KOORDINATORE KZM

11-06-2012 13:15 od Jelena Milosavljević

U Beogradu je tokom prethodnog vikenda organizovan obrazovni kurs za lokalne koordinatore kancelarija za mlade ne temu-Rad sa osetljivim grupama mladih i principi nediskriminacije.Kursu je prisustvovalo 20 koordinatora kancelarija za mlade širom Srbije,a među njima bila je i kancelarija naše opštine.

   Kurs su organizovali misija OEBS-a u Srbiji i Ministarstvo omladine i sporta,  uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava.

Kurs je razvijan na osnovu strateškog dokumenta koje je izradilo Ministarstvo omladine i sporta,u saradnji sa GIZ-om-Smernice za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou (kompetencije koordinatora i standardi rada kancelarija za mlade).Jedna od izdvojenih kompetencija koordinatora je i rad sa osetljivim grupama mladih,te kroz ovaj kurs Ministarstvo i misija OEBS-a u Srbiji,žele da doprinesu sticanju potrebnih znanja i veština za njeno ispunjenje.

  Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja,radionice,panel diskusije predstavnika institucija i organizacija koje rade sa osetljivim grupama,ili u svom radu promovišu ideje ljudskih prava,koordinatori su imali priliku da sveobuhvatno sagledaju ovu oblast,i čuju konkretna rešenja koja mogu unaprediti njihov svakodnevni rad sa mladima.

K.Z.M.                               

           

Natrag

Back Top