ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

27-01-2023 09:54 od Moderator

Урбанистичког пројекта за изградњу и уређење на к.п. 965, 967, 969, 972, 968 и делу к.п. 3000 КО Мојковић. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је „БЕТОН-ЕСТЕТИК“ Лозница, Подносилац захтева је „Фрикос“ доо Београд, Земун.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА у трајању од седам дана обавиће се од 27.01.2023. године до 03.02.2023. године закључно у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М.Тита бр. 2, канцеларија бр. 29, као и на званичном сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs

Службено лице Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, улица М.Тита бр.2.

Natrag

Back Top