Свечаност поводом затварања пројекта

21-02-2023 13:30 od Moderator

На данашњој свечаности поводом завршетка пројекта „Унапређење услуга социјалне заштите у општини Крупањ“ који је подржан од стране немачке организације GIZ и организације Caritas , потписано је писмо намере- донација опреме Општини Крупањ за даље сповођење активности на унапређењу услуга социјалне заштите.

Начелник општинске управе, Милорад Симић се захвалио на готово четири године дугој  подршци и доброј сарадњи са тимом ГИЗ пројекта, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и организацији Caritas која је нашој општини велику подршку пружила и током поплава 2014.године. Општина Крупањ почев од 2009.године почела да развија услуге социјалне заштите, а негде од 2011. године оне су уграђене у буџет и сваке године се пружају. Општинска управа Крупањ као одговорна управа, настоји да брине о свим грађанима наше Општине, а посебно грађана из осетљивих група-додао је Симић.

GIZ пројекат Услуге социјалне заштите као одговор на Covid-19 пандемију је одобрио предлог пројекта Унапређење услуга социјалне заштите у општини Крупањ. За потребе реализације планираних активности на пројекту Caritas Шабац партнер ГИЗ-а на пројекту ангажовао је неговатељицу и теренског сарадника. Теренски сарадник је откривао нове кориснике услуга социјалне заштите у сеоским месним заједницама. Неговатељица је пружала помоћ у кући старим лицима у сеоском подручју што представља проширење постојеће услуге кућне неге за 11 лица. У сврху проширења услуге помоћи у кући је набављено возило.

-Врло ми је драго што сам данас у Крупњу, Caritas већ дуго сарађује са општином Крупањ, а овај пројекат је круна досадашње успешне сардње. Преко организације Caritas је набављено возило чиме смо желели да се што лакше дође до корисника услуга социјалне заштите, да се повећа обухват, да услуге буду још више доступније оним грађанима којима су оне потребне- изјавио је Мирољуб Николић, представник Caritas-а у Шапцу.

Подсећамо да је од маја месеца 2019.године када је са организацијом GIZ потписан Меморандум о разумевању за пружање техничке помоћи на унапређењу система пружања услуга социјалне заштите у складу са потребама осетљивих група,у оквиру пројекта „Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, Општина Kрупањ изабрана је за једну од 15 пилот општина којима је пружана подршка кроз разне мере које су биле прилагођене потребама општине.

У ту сврху Општина Крупањ је кренула у успешну сарадњу са немачком организацијом GIZ, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, другим релевантним актерима на националном и локалном нивоу.

Пројектом је рађено на унапређивању услуга социјалне заштите и развоју нових, помоћи у кординацији чиниоца социјалне заштите, обукама, бољем планирању, изради аката др. Неке од спроведених активности су помоћ у успостављању нове услуге, израда нацрта Стратегије развоја социјалне заштите општине Крупањ 2021-2025.године, учешће запослених из области социјалне заштите и удружења грађана на обукама, више пута донирана помоћ у заштитној опреми потребној у ситуацији изазваној пандемијом вируса Cоvid-19 и друге активности.

-Немачка организација GIZ као и до сада активно ради на пружању подршке како на државном, тако и на локалном нивоу. У општини Крупањ подржали смо активности прилагођавања услуга социјалне заштите потребама насталим током пандемије Covid-19, које се конкретно односе на унапређење досезања, информисања и откривања нових корисника услуга социјалне заштите у сеоским месним заједницама, што представља проширивање постојеће услуге кућне неге. Желела бих да се захвалим нашем партнером организацији Caritas што је овај пројекат успешно реализован, као и општини Крупањ-рекла је Татјана Рајнис представница немачке организације GIZ.

С.М.

Natrag

Back Top