Јавни увид

27-04-2023 06:39 od Moderator

Нацрт Друге измене и допуне плана генералне регулације за насеље Крупањ до 2025.г. биће изложен на јавни увид у трајању од 15 дана, од 28. априла до 15. маја 2023. године у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М. Тита бр.2, канцеларија бр. 29 сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, као и преко интернет странице oпштинског сајта www.krupanj.org.rs

Правна и физичка лица примедбе на Нацрт плана могу доставити у писаној форми Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу преко писарнице, у току трајања јавног увида, закључно са 15.05.2023.године.

Јавна презентација нацрта плана одржаће се дана 04.05.2023. године са почетком у 12:00 часова, у великој сали Скупштине општине Крупањ у Крупњу, ул.М.Тита број 2.

Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 22.05.2023. године, са почетком у 12:00 часова, у великој сали Скупштине општине Крупањ у Крупњу, ул.М.Тита број 2.

Јавној седници ће присуствовати представници обраћивача ЈП „Инфраструктура Шабац“ Шабац, представници општине Крупањ, као и подносиоци примедби. Подносилац примедбе може образложити примедбе пред Комисијом. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ КРУПАЊ

 

Natrag

Back Top