Јавни позив

15-06-2023 11:26 od Moderator

Расписан је јавни позив које заједнички суфинансира Национална служба за запошљавање и Општина Крупањ, за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Крупањ за 2023.годину.

Расписује се почев од 15.јуна 2023. године 5 јавних позива за послодавце и незапослена лица и то:

1. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ.

2. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ .

3. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ.

4. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2023. ГОДИНИ.

5. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ.

Текстови јавних позива и остали Образци-пријаве могу се скинути са сајта  Националне службе www.nsz.gov.rs, са сајта општине Крупањ www.krupanj.org.rs, или добити у филијали Лозница-испостава Крупањ. Пријаве се подносе филијали Лозница-испостава Крупањ непосредно или путем поште.

Јавни конкурси су отворени од 15.06.2023. године и трају у зависности од порграма, за програме под 1.и 2-јавне радове до 7.јула 2023.год., за 3.-самозапошљавање до 17.07.2023.године, а за програме под 4.-новозапошљавање и 5.-стручна пракса до 31.08.2023.године.

Све додатне информације могу се добити у филијали Лозница и испостави Крупањ на број телефона 015/879-717, 015/581-132.Natrag

Back Top