ОБАВЕШТЕЊЕ

15-08-2023 10:26 od Moderator

Одбор за доделу јавних признања Скупштине општине Крупањ тражи предлоге кандидата за доделу општинских награда. Предлоге кандидата Одбору слати најкасније до 10.септембра

Основни критеријум за доделу награда су изузетна достигнућа и постигнути видни резултати који доприносе бржем, успешнијем и хуманијем развоју Oпштине Крупањ у области привреде, науке, културе, просвете, здравствене и социјалне заштите, спорта, уметности и у другим областима друштвеног живота од интереса за Oпштину Крупањ.

Natrag

Back Top