Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче пољопривреде

23-08-2023 06:57 od Moderator

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервјуа.

Ранг-листу кандидата може се видети у прилогу и на сајту РЗС

Потребна документација може се видети у прилогу и на сајту РЗС

линк: https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/aktuelnosti/news-events/22082023-rang-lista-popisivaca/

Напомена: У случају да се не одазове довољан број кандидата потребних за обуку, редом ће, телефоном и имејлом, бити позивани кандидати „испод црте“ (кандидати који нису у првом кругу позвани на предају документације и интервју), док се не обезбеди потребан број кандидата за обуку.

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 1. септембра 2023. године, у 16 часова.

Natrag

Back Top