„ПРИКЉУЧИ СЕ“

15-09-2023 06:46 od Moderator

Дана 15. септембра 2023. године почела је примена Уредбе о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката  („Службени гласник РС”, број 70/23).

Захтев се може поднети на писарници Општинске управе општине Крупањ, Крупањ, ул. Маршала Тита 2.

Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње 15. септембра и траје до 15. октобра 2023. године.

Упутство за прикључење нелегално изграђених објекта на комуналну инфраструктуру може се преузети са сајта Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs

Natrag

Back Top