Одлука о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Крупањ

23-10-2023 11:27 od Moderator

Општина Крупањ објављује оглас за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Крупањ и то:

1. катастарске парцеле број 1146/4 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број  254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 1109,00 м2 а која се налази у Улици 26.септембар у Крупњу,

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 1146/4 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 7.797.379,00 динара;

2. катастарске парцеле број 1146/5 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 1277,00 м2 а која се налази у Улици 26.септембар у Крупњу,

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 1146/5 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 8.978.587,00 динара;

3. катастарске парцеле број 1146/6 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 1213,00 м2 а која се налази у Улици 26.септембар у Крупњу;

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 1146/6 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 8.528.603,00 динара;

4. катастарске парцеле број 1146/8 која је уписана код Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Крупањ у лист непокретности број 254 катастарска општина Крупањ, као градско грађевинско земљиште, по култури грађевинска парцела, површине 1163,00 м2 а која се налази у Улици 26.септембар у Крупњу;

Почетна цена за отуђење катастарске парцеле 1146/8 катастарска општина Крупањ у поступку јавног надметања износи 8.177.053,00 динара;

Јавно надметање ће се одржати дана 27.11.2023. године у 15:00 часова у великој сали Скупштине општине Крупањ у Улици Маршала Тита број 2. у Крупњу у присуству чланова Комисије и најмање два квалификована понуђача за дате катастарске парцеле.

Све додатне информације у вези овог јавног огласа заинтересована правна и физичка лица могу видети на званичној интернет страници Општине Крупањ www.krupanj.org.rs, у Одлуци о расписивању јавног огласа за јавно надметање ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Крупањ II број: 463-14/2023. од 23.10.2023. године.

Одлука се налази у прилогу, а линк ка кратком филму:

https://www.dropbox.com/scl/fi/nydv52cjqgxalfyzweus6/krupanj-naselje-film.mp4?rlkey=95rouwv439mekt9lyjd87k1z3&dl=0

Natrag

Back Top