USKORO U KRUPNJU IZOBILJE VODE

02-08-2012 10:19 od Jelena Milosavljević

Na područiju Opštine Krupanj u toku su pripreme za puštanje u probni rad novoizgrađenog objekta lamelarnog taložnika u okviru projekta rekonstrukcije postojećeg postrojenja za prečišćavanje pitke vode. Tokom probnog rada utvdiće se funkcionalnost i stepen efikasnosti rada objekta, što nalaže Zakon o planiranju i izgradnji.

 Objekat lamelarnog taložnika izgrađen je na lokaciji „Dedinje“ pored prihvatnog rezervoara sirove vode od 500 m3 . Izvođač radova je grupa ponuđača „ MN “ d.o.o. i „ Ingrad “ d.o.o. iz Loznice.   

 Ukupna ugovorena vrednost objekta iznosi blizu 23,5 miliona dinara. Finansijska sredstava obezbeđena su od strane Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 16.345.000,00 dinara, a Ministrastvo životne sredine i prostornog planiranja i Opština Krupanj učestvuju  sa  po 3.5 miliona  dinara.

- Realizacija ovog projekta je druga faza izgradnje vodovoda Zmajevac, a prva faza je bila izgradnja vodozahvata i cevovoda. U proces realizacije ovog projekta ušlo se  zbog toga što je voda iz vodotoka Zmajevac u kišnom periodu zamućena, kao i potrebe za značajnim smanjenjem potrošnje električne energije na kraku vodovoda Laze- istakla je dipl.građ.inž. Slavica Marković.

-  U toku većeg dela godine voda sa ovih izvorišta je zadovoljavajućeg kvaliteta i može se dosadašnjim načinom prečišćavanja preraditi u vodu za piće. Međutim, u periodu kiše i otapanja snega voda na izvorištu se veoma zamuti što za posledicu ima da postrojenje ne može da preradi ovako zagađenu sirovu vodu i ono je u tim periodima uglavnom van funkcije, a potrošači bez vode- dodala je Markovićka. 

-  Realizacija ovog projekta je od izuzetnog značaja za ovu Opštinu, jer time ćemo rešiti ogroman problem sa kojim se građani Krupnja već godinama susreću, kada je u pitanju redovno snadbevanje pijaćom vodom- izjavio je predsednik Opštine Krupanj Nenad Vasiljević.

„ JKP 1.maj “ iz Krupnja je u međuvremenu preuzeo mere na čišćenju i pripremi vodozahvata Zmajevac za puštanje na novoizgrađeno postrojenje.

                                                                                                                                                                                                         S.M.

 

Natrag

Back Top