ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

29-03-2024 07:11 od Moderator

Општинске управе општине Крупањ оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта на к.п. бр. 1853 КО Крупањ. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је „БЕТОН-ЕСТЕТИК“ Лозница. Подносилац захтева је Мирко Симић.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА у трајању од седам дана обавиће се од 29.03.2024. године до 05.04.2024. године закључно у просторијама Општинске управе општине Крупањ, улица М.Тита бр. 2, канцеларија бр. 29, као и на званичном сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs

Службено лице Одсека за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику Општинској управи Крупањ - Одсеку за спровођење обједињене процедуре, планирање и изградњу, улица М.Тита бр.2.

Natrag

Back Top