ОБАВЕШТЕЊЕ

27-05-2024 11:50 od Moderator

Обавештавају се учесници Јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинсирање програма/пројеката удружења грађана у области од јавног интереса за 2024.године  објављен на сајту општине Крупањ www.krupanj.org.rs и огласној табли Општине , који су добили Одлуком о расподели средстава по Конкурсу ѕа суфинсирање програма/проејката удружења грађана у области од јавног интереса за 2024.године општине Крупањ број: 001728114 2024 05476 003 000 060 107 04 009 од 24.05.2024.године, мањи износ средстава од траженог износа, да без одлагања, а најдаље до 04.06.2024.године (закључно са овим датумом), доставе на адресу Општина Крупањ, ул.Маршала Тита 2,15314 Крупањ, нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, односно писмено обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

У прилогу овог обавештења је одлука о расподели средстава по Конкурсу за суфинсирање програма/проејката удружења грађана у области од јавног интереса за 2024.године.

Natrag

Back Top