ЈАВНИ ПОЗИВИ

05-07-2024 05:59 od Moderator

Расписани су јавни позиви које заједнички финансира Национална служба за запошљавање и Општина Крупањ, а за реализацију мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим планом запошљавања Општине Крупањ за 2024. годину. Расписана су четири јавна позива за послодавце и незапослена лица и то:

1. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2024. ГОДИНИ.

2. ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2024. ГОДИНИ.

3. ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2024. ГОДИНИ.

4. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2024. ГОДИНИ.

Текстови јавних позива и остали Образци-пријаве могу се преузети са сајта  Националне службе www.nsz.gov.rs, са сајта општине Крупањ www.krupanj.org.rs,  или добити у филијали Лозница-испостава Крупањ. Пријаве се  подносе филијали Лозница-испостава Крупањ непосредно или путем поште.

Јавни конкурси су отворени од 5.јула.2024. године и трају у зависности од порграма,  за  програме под 1.-јавни радови до 19.јула.2024.године , за 2-самозапошљавање  до 26.јула 2024.год., а за програме под 3.-новозапошљавање и 4.-стручна пракса до 31.10.2024.године.

Све додатне информације могу се добити у филијали Лозница и испостави Крупањ на број телефона 015/879-717, 015/581-132.Natrag

Back Top