ОДРЖАНА 5.РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ

11-11-2016 14:18 od Jelena Milosavljević

 Дана 07.11.2016. одржана је 5.редовна седница Скупштине Општине Крупањ. Донете су следеће одлуке.

 1. Одлука о потврђивању мандата одборницима СО Крупањ Зорану Антонићу из Ликодре и Слађани Петковић из Крупња;
 2. Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету општине Крупањ за 2016.годину;
 3. Решење о усвајању Извештаја о раду ОШ „Боривоје Ж.Милојевић“ Крупањ за школску 2015/2016 годину ;
 4. Решење о усвајању Извештаја о раду ОШ „Жикице Јовановић Шпанац“ Бела Црква за школску 2015/2016 годину ;
 5. Решење о усвајању Извештаја о раду Средње школе Крупањ за школску 2015/2016 годину ;
 6. Решење о усвајању Извештаја о раду ПУ „Наша радост“ Крупањ за васпитну 2015/2016 годину ;
 7. Одлуку о усклађивању Оснивачког акта ЈКП „1.Мај“ Крупањ ;
 8. Одлуку о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем и путевима „ПУТ“ Крупањ ;
 9. Одлуку о усвајању нацрта Уговора о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „ Меморијални центар за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера“ ДОО Шабац ;
 10. Одлука о правима у социјалној заштити општине Крупањ ;
 11. Решење о разрешењу Предрага Радића са функције члана Одбора који врши функцију Скупштине Привредног друштва „ Крупањка“-Крупањ“ ДОО Крупањ;
 12. Решење о изменама Решења о именовању председника и чланова Одбора који врши функцију Скупштине Привредног друштва „ Крупањка“-Крупањ“ ДОО Крупањ;
 13. Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Крупањ-разрешава се Јелена Танасић,дипл.демограф из Завлаке, дужности директора Туристичке организације општине Крупањ;
 14. Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Крупањ-именује се Александар Петровић,специјалиста струковни економиста из Крупња,за вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Крупањ на период од најдуже једну годину;
 15. Решење о именовању Штаба за ванредне ситуације општине Крупањ;
 16. Решење о изменама Решења о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне својине;
 17. Решење о изменама Решења о образовању Мандатно имунитетне комисије;
 18. Решење о престанку функције члана Општинског већа општине Крупањ-престанак функције члана Општинског већа општине Крупањ Александру Петровићу из Крупња;
 19. Решење о именовању Комисије за руковођење гласањем за избор члана Општинског већа;
 20. Решење о избору члана Општинског већа општине Крупањ- за члана Општинског већа општине Крупањ изабран је Марко Дамњановић,дипл.проф.информатике и технике из Бањевца;
 21. Решење о престанку функције члана Изборне комисије општине Крупањ.

Natrag

Back Top