PROJEKAT ZA BUDUĆNOST

19-11-2012 09:45 od Jelena Milosavljević

     Opština Krupanj učestvujući na konkursu u projektu „Upravljenje otpadom i otpadnim vodama u opštinama“(GIZ IMPACT) ušla je u uži krug onih koje su stekele status potencijalnih kandidata za izbor pet opština sa kojima će se sprovoditi program do kraja prve i druge faze.

     Novi GIZ projekat „IMPACT“- Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji“ počeo je u januaru 2012.godine i prva faza projekta će trajati do kraja 2014.godine, a u slučaju odobravanja druge faze, do decembra 2017.godine. Projekat je finansiran od strane Nemačkog Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i sprovodi se u saradnji sa Ministrastvom energetike, razvoja i životne sredine Republike Srbije i drugim partnerima.

     Opšti cilj projekta je unapređenje usluga u izabranim opštinama u sektoru prečišćavanja otpadnih voda i upravljanje otpadom, u skaldu sa zakonodavstvom u oblasti zaštite životne sredine, a prema zahtevima EU. Projekat će posebno sarađivati sa pet pilot opština kako bi se ojačali njihovi tehnički, administrativni i organizacioni kapaciteti za primenu održivih tehnologija za tretman otpada i otpadnih voda. Posebna podrška će se pružiti opštinama u pogledu pristupanja dodatnim fondovima za finansiranje izgradnje postorjenja.          

     Za opštine koje su ušle u uži krug pored toga što je omogućeno uspostavlajnje privilegovanih partnerskih odnosa sa opštinama koje nisu odabrane, takođe je predviđen program obuke koji će biti koristan i u slučaju da se ne uđe u pet odabranih opština.

     Program obuke je definisan tako da pruži predstavnicima opština osnovno i napredno znanje o konceptu i tehnologijama upravljanja otpadom i otpadnim vodama, upravljanju tokovima materije, cirkularnoj ekonomiji i pitanjima rodne ravnopravnosti u planiranju.

   Organizovano je detaljnije upoznavanje donosioca odluka u lokalnim samoupravama sa ovim Projektom u okviru studijskog putovanja u SR Nemačku u periodu od 04.11-07.11. 2012. godine, a troškovi putovanja u potpunosti se finansira iz ovog Projekta.

     Predsednik opštine Krupanj, gospodin Nenad Vasiljević zajedno sa gospodinom Stanimirom Teovanovićem, predstavnikom JKP „1.Maj“ iz Krupnja u okviru ovog studijskog putovanja  imao je priliku da se upozna kako je Nemačka rešila problem otpada i otpadnih voda i kako bi ovaj Projekat trebalo sprovesti u praksi, ukoliko naša opština uđe u tih pet odabranih opština.

     U okviru ovog putovanja posećen je Energetski park Morbah (obnovljivi izvori energije/Nultna Emisija-različite tehnologije),IfaS Institut za primenjeni menadžment nt tokova materije u Birkenfeldu, Veolia Umweltservice( postojenje za biomasu) i OIE.AG – Ökompark( kogeneracija-elektrana) u Birkenfeldu. Mokra polja St.Alban i inovativne tehnologije u sektoru otpadnih voda (dobijanje energije iz kanalizacionog mulja)  Areal GmbH  u St. Albanu. Potom u Kaisernlauternu organizovan je obilazak Postojenja za tretman otpadnih voda, biogas postrojenje za fermentaciju mulja i hidrotermalnu karbonizaciju. U Majncu je održan sastanak u Ministrastvu za privredu, energiju, zaštitu klime i prostorno planiranje, pokrajina Rajnlandfalc.

                                                                                                                                                S.M.

Natrag

Back Top