GIZ IMPACT I OPŠTINA KRUPANJ U ZAJEDNIČKOJ AKCIJI ODREĐIVANJA KOLIČINE I SASTAVA OTPADA I OTPADNIH VODA

06-03-2013 12:41 od Jelena Milosavljević

 

tl_files/portal/vesti/logo giz1.JPGProjekat „IMPACT - Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama“ Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ tokom marta započinje sprovođenje aktivnosti u izabranim pilot opštinama, i to u Krupnju, Kuršumliji, Aleksandrovcu, Svilajncu, i Beloj Crkvi. Prve aktivnosti se odnose na merenje količina i određivanje sastava komunalnog otpada i otpadnih voda.

Podaci dobijeni merenjima doprineće  kvalitetnijem izveštavanju ka nadležnim organima i unapređenju procesa planiranja upravljanja otpadom i otpadnim vodama na opštinskom nivou. Predstavnici opštine detaljnije su upoznati sa procedurom prikupljanja podataka na jednodnevnoj obuci održanoj 4. marta u Beogradu u cilju pripreme za realizaciju navedenih aktivnosti. U saradnji sa opštinskim timom, komunalnim preduzećem opštine i uz podršku Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, vršiće se merenja količina komunalnog otpada u trajanju od sedam dana u toku svakog godišnjeg doba u skladu sa usvojenim nacionalnim metodologijama i preporukama EU. Takođe će se obaviti merenje količine i analiza sastava otpadnih voda na lokacijama neposredno pre njihovog ulivanja u glavni recipijent.

Merenja i analize količina i sastava otpada i otpadnih voda predstavljaju prvi korak, ali i preduslov za planiranje i uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, a to su upravo i ciljevi GIZ IMPACT projekta.

S.M.i M.T.

Natrag

Back Top