ZAPOČETO MERENJE OTPADA U KRUPNJU

11-03-2013 10:34 od Jelena Milosavljević

U opštini Krupanj započeta je prva faza merenja i određivanja sastava komunalnog otpada, a u okviru projekta IMPACT Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. 

Po rečima predstavnika GIZ-a  gospođe Snežane Lekić Rašović  i predstavnika Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada gospodina Bojana Batinića, prva faza utvrđivanaj sastav komunalnog otpada u  Krupnju završena je bez većih problema i u planiranom vremenu, a zahvaljujući dobroj organizaciji opštine Krupanj i marljivom radu radnika komunalnog preduzeća JKP „1.Maj“ Krupanj.

Utvrđivanje morfološkog sastava otpada vršeno je iz tri uzorka i to, iz dve gradske zone (zona blokova stambenih zgrada i zona gde su kuće sa dvorištima i baštom), kao i iz seoskih zona stanovanja. Uzorci su od 300- 500 kg komunalnog otpada.

Otpad je odvajan prema katalogu sortiranja, kako bi se utvrdila količina i zastupljenost svake pojedinačne frakcije, odnosno kako bi se utvrdilo koliki je procenat organskog otpada, papira, metala, plastičnih materijala i dr.

Osim utvrđivanja sastav, vršiće se i određivanje količine otpada i to u periodu od 11-17. marta u svih pet pilot opština- Krupanj, Kuršumlija, Aleksandrovac, Bela Crkva i Svilajnac.

Svakog dana u toku ovog perioda, kamion za sakupljanje otpada napunjen do svog punog kapaciteta će se meriti na kolskoj vagi pre izručivanja na određenoj lokaciji.

Posle završetka prvog zimskog merenja i analize dobijenih podataka, opštine će imati uvid u moguća ekonomski isplativa rešenja za opštinu. Koja će rešenja biti najbolja za životnu sredinu i zdravlje stanovništva, a ujedno i ekonomski isplativa i održiva za male opštine-pokazaće rezultati analize na kraju ciklusa od 4 merenja u toku godine.

S.M.

Natrag

Back Top