GIZ IMPACT i građani opštine Krupanj u očuvanju životne sredine

16-04-2013 14:55 od Jelena Milosavljević

tl_files/portal/vesti/MIN.jpgtl_files/portal/vesti/123o.jpg

GIZ IMPACT projekat Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, koji se sprovodi po nalogu Nemačke vlade i u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, organizovće 22. aprila 2013. u pilot opštini Krupanj prvi radni sastanka sa predstavnicima opštine i javnog komunalnog preduzeća na temu učešća građana i izgradnji svesti po pitanju zaštite životne sredine.

Kao prvi korak  definisaće se planovi aktivnosti za opštine, kao i glavni akteri  ca ciljem pokretanje aktivnosti koje se odnose na učešće građana i izgradnju svesti o pitanjima upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Na osnovu dobijenih informacija i dosadašnjih iskustava biće izrađena i strategija za komunikaciju sa građanima u ovoj oblasti. Plan aktivnosti po opštinama će se baviti  razvijanjem javne svesti o smanjivanju  količine otpada „na izvoru“ i ponovnom vraćanjem  otpada i otpadnih voda u upotrebu. Ova dva principa su ujedno  i najpoželjniji  u hijerarhiji  održivog upravljanja otpadom i otpadnim vodama, a što se ujedno poklapa sa ciljevima GIZ IMPACT projekta.

GIZ IMPACT projekat će zajedno sa lokalnim vlastima, važnim lokalnim akterima i građanima ponuditi rešenja za  sistematsko rešavanje pitanja otpada i otpadnih voda kroz niz radionica, zajedničkih akcija sa građanima i medijskom kampanjom, kako bi građani shvatili da otpad i otpadne vode ima svoju upotrebnu vrednost kao resurs i kako bi se građani uključili u donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine.

Razvijanje javne svesti treba da predstavlja jedan od ključnih segmenata politike upravljanja otpadom i on ne može da se zasniva samo na rešavanju problema kroz donošenje pravnih akata, već i kroz praktičnu primenu i zajedničke akcije u koje treba da se uključi i industrija i privreda. Upravo  su oni veliki proizvođači otpada i otpadnih voda, a malo čine na razvijajanju svest svojih upravljačkih struktura, zaposlenih  i svojih poslovnih partnera o otpadu koji nastaje iz proizvodnih procesa.

Natrag

Back Top