SVI ZAJEDNO ZA OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

24-04-2013 10:42 od Jelena Milosavljević

U Krupnju je 22. aprila održan prvi radni sastanak sa predstavnicima opštine i javnog komunalnog preduzeća na temu učešća građana i izgradnji svesti po pitanju zaštite životne sredine, a u okviru GIZ IMPACT projekata Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ, koji se sprovodi po nalogu Nemačke vlade i u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Cilj nam je da zajedničkim aktivnostima povećamo učešće građana kao i svesti javnosti o pitanjima upravljanje vodom i otpadnim vodama, što je za naš GIZ projekat vrlo važna komponenta koju ćemo sprovoditi u narednom periodu, a upravo u toj oblasti će nam pomagati MSP konsalting. Samo zajedničkim snagama, prvenstveno vas iz opštine Krupanj i javnog komunalnog preduzeća, ali i nas iz GIZa ćemo uspeti da ovaj cilj sprovedemo u delo- izjavila je menadžer ]GIZ IMPACT projekta, Marija Tapušković.

Konsultant GIZ IMPACT projekta,gospodin Radomir Milovanović predsatvio je dalje korake i aktivnosti koje će se sprovoditi u narednom periodu, kao i uloge MSP konsaltinga i opštine Krupanj u izvršavanju predviđenih aktivnosti.   Aktivnosti će biti  implementirane na dva nivoa, jedne koje će biti zajedničke za sve pilot opštine, a druge na nivou pojedinačnih opština u zavisnosti od njihovih potreba.

Kako Milovanović ističe, ideja je da sve mehanizme, instrumente kako za komunikaciju, učešće građana u procesima, samog ispitivanja javnog mnjenja i kampanju koju budu sprovodili dovoljno prilagode i pojednostave, tako da i same opštine kasnije ih mogu primenjivati i sprovoditi u delo aktivnosti i onda kada one ne budu podržavane od strane GIZ IMPACT projekta.

Promene svesti građana po pitanju zaštite životne sredine ne moguće je uraditi samo u okviru trougla lokalna samouprava-GIZ- MSP konsalting, već je ovo mnogo kompleksniji proces koji zahteva uključivanje više zainteresovanih strana. To je i jedna od naših ideja da pokušamo da formiramo inicijalnu masu koja će nastaviti da nosi promene u budućnosti- dodao je Milovanović.

S.M.

Natrag

Back Top