GIZ IMPACT RADIONICA „ IZRADA KOMUNIKACIONE STRATEGIJE U 5 PILOT OPŠTINA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE“

04-06-2013 11:05 od Jelena Milosavljević

tl_files/portal/vesti/123o.jpg

 

Sortiranje otpada, postavljanje kontejnera za različite vrste smeća, prevencija stvaranja otpada, uvođenje razdvajanja otpada u zgradama opštinsih uprava, kompostiranje baštenskog otpada, uključivanje rodno osetljivih grupa u oblast upravljanja otpadom i otpadnim vodama samo su neke od planiranih aktivnosti za zaštitu životne sredine u opštinama Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac – pilot opštinama GIZ IMPACT projekta.

Ove aktivnosti dogovorene su na dvodnevnoj radionici u Beogradu 29. i 30. maja 2013. kao deo akcionog plana za implementaciju komunikacione strategije. Cilj radionice je povećavanja nivoa svesti građana o značaju zdrave životne sredine i njihovim uključivanjem u odgovorno ponašanje prema prirodi. Predstavnici 5 opština i njihovih komunalnih preduzeća uz podršku GIZ IMPACT projekta i konsultanata za rodnu ravnopravnost i komunikacije, analizirali su u okviru SWOT analiza (snage, slabosti, šanse i pretnje) trenutno stanje, ciljne grupe i aktere za komunikaciju. Izdvojene su i ključne teme komunikacija u oblasti zaštite životne sredine. Cilj je da se u određenom vremenskom periodu utiče na promenu stavova građana o zaštiti životne sredine , načinima prikupljanja i upravljanja otpadom i sagledavanju otpada kao resursa.

Analizirajući stanje predstavnici opština isticali su lošu ekonomsku i socijalnu situaciju kao jedan od ključnih razloga ”guranja” zaštite životne sredine u drugi plan i nedovoljnu obaveštenost stanovništva o štetnim uticajima koje razne vrste zagađenja imaju na zdravlje građana. 

Učesnici radionice iz ovih pet opština smatraju da uspeh projekta  zavisi od dobre saradnje s lokalnim medijima i komunikacije s ciljnim grupama i akterima.

S tim u vezi treba da se  poboljša kvalitet zvaničnih informacija i ubuduće će se mnogo više pažnje posveti javnim debatama s ciljnim grupama, postavljanju informativnih pultova po parkovima, ambulantama i domovima zdravlja, a biće korišćene i lokalne manifestacije kao mesto za izvođenje aktivnosti vezanih za zaštitu životne sredine i za bolju informisanost građana. Poboljšaće se i saradnja s lokalnim medijima, prilagoditi komunikaciona sredstva starijoj populaciji a koristiće se i metod kampanje ”od vrata do vrata” kako bi se, recimo, promovisao novi pristup odlaganju otpada ili objasnilo da je zaštita životne sredine u funkciji privrednog razvoja opštine i razvoja lokalne infrastrukture. Gotovo sve opštine pokušaće da dovedu u vezu razvoj turizma na svom području sa zdravom i očuvanom životnom sredinom te je zbog toga važno da se osposobe za racionalno upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Postoji gotovo nepodeljeno mišljenje da su mladi u predškolskom i školskom uzrastu, žene (naročito u seoskim sredinama) i civilni sektor najozbiljniji ”saveznici” u ovom projektu. Predstavnici pojedinih opština predlažu otvaranje ekoloških sekcija u osnovnim školama.

Radionica je poslužila predstavnicima opštinskih uprava da za kampanju osmisle i slogane. Među nekima od njih su: ”promenimo loše navike” (za pravilnu upotrebu kućne hemije), ”u vinu je istina, u prirodi je zdravlje”, ”čuvajmo naše vode”, ”ne dozvolimo da se banatske oranice pretvore u deponije”, ”da se deca igraju u cveću a ne u smeću”, „ otpad nije đuBRE* (*bolje recikliraj).

Natrag

Back Top