POSETA NEMAČKE ORGANIZACIJE OPŠTINI KRUPANJ

27-06-2013 13:05 od Jelena Milosavljević

                 Predsednik opštine Krupanj gospodin Rade Grujić, upoznao je goste sa trenutnim stanjem, mogućnostima i potencijalima, ali i problemima sa kojima se svakodnemo susreće opština Krupanj. Takođe, se i osvrnuo na aktivnosti koje opština Krupanj preduzima na unapređenju životne sredine, posebno o značaju poboljšanja kvaliteta života stanovništva u naseljima koja nisu prokrivena kanalizacionom mrežom i organizovanim sakupljanjem otpada. Naša vizija je da se otpad ne tretira kao đubre, već kao potencijal za razvoj i prosperitet opštine.

                  Gospođu  Anetu Zajdel (Anette Seidel) rukovodioca sektora za  Jugoistočnu Evropu iz  Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke je posebno interesovalo kakav je uticaj GIZ IMPACT  projekta na stanje životne sredine u opštini Krupanj.

                  Da bismo unapredili upravljanje otpadom i otpadnim vodama moramo da planiramo, a da bismo planirali moramo da imamo podatke. S obzirom da do sada nismo imali podatke o kolicini i sastavu otpada i otpadnih voda, GIZ IMPACT projekt ima za nas izuzetan značaj zato što nam je omogućio da do njih i dođemo. Edukacija i podizanje svesti građana o značaju zdrave životne sredine je još jedan važan segment ovog projekta. 

                  Niz radionica kao i studijska putovanja doprinela su proširivanju vidika i sticanju novih znanja koja će opštinski projektni tim primeniti u svom daljem radu- istakla je Slavica Marković, vođa opštinskog projektnog tima.

                  Gospodin Štefan Mironjuk (Stefan Mironjuk) savetnik u sektoru za Jugoistočnu Evropu  iz Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke na tečnom srpskom jeziku, izrekao je reči pohvale, jer je  pri dolasku u našu opštinu primetio  posebne kontejnere za prikupljanje PET ambalaže, čime je bio oduševljen.

                  Nemačka delegacija zajedno sa domaćinima obišla je opštinsku deponiju u  MZ Dvorska koja nije sanitarna  i kao takva je predviđena za zatvaranje, sanaciju i rekultivaciju. S obzirom da je opština Krupanj potpisnik sporazuma za izgradnju regionalne deponije zajedno sa gradom Loznica i opštinama Mali Zvornik i Ljubovija, jedan od zadataka u narednom periodu je i smanjenje količine otpada koje ćemo odlagati na regionalnu deponiju- putem reciklaže, izdvajanja biorazgradivog otpada, kompostiranja i sl. To je pravi način kako bi smo smanjili troškove zbog povećanja transportne daljine do nove deponije.

                 Potom su predstavnici Nemačke delagicije zajedno sa Državnim sekretarom Ministarstvom omladine i sporta (MOS) Republike Srbije, gospodinom Nenadom Borovčaninom, posetili prostorije Kancelarije za mlade(KZM)  i Omladinskog kluba gde ih je koordinator KZM Dragan Đukić ukratko upoznao sa dosadašnjim aktivnostima i rezultatima KZM.  Tom prilikom je posebno istako dosadašnju uspešnu  saradnju kancelarije, kroz razne projekte, sa Nemackom organizacijom za medjunarodnu saradnju(GIZ) – kao što je projekat karijerno vođenje i izrada i revizija Lokalnog akcionog plana.

                Ovom prilikom želeo bih da ukažem i na veliku podršku koju Kancelarija za mlade opštine Krupanj ima prvashodno od Ministrastva omladine i sporta, kao i lokalne samouprave. Samo zajedno možemo postići značajne rezultate i poboljšati položaj mladih u našoj opštini- rekao je Dragan Đukić, koordinator KZM opštine Krupanj.

                Goste iz Nemačke posebno je interesovalo da iz prve ruke,od mladih koji su prisustvovali tom sastanku, čuju koliko su mladi u našoj opštini zadovoljni trenutnom situacijom i uopšte položajem mladih u Krupnju? Koji su to njihovi glavni problemi, šta im to najviše smeta u njihovom daljem napredovanju, šta bi menjali, a šta bi izdvojili kao nešto što je pozitivno u njihovom mestu?

                Tokom petodnevne posete Srbiji, nemačka delegacija vodila je  pregovore sa Vladom Republike Srbije o mogućim oblastima saradnje i pomoći. Delegacija je takođe posetila opštine u kojima GIZ i KfW, kao organizacije Nemačke Vlade, pružaju podršku Srbiji kroz mnogobrojne bilateralne i regionalne projekte.

               Od 2000. godine, Savezna Republika Nemačka je kroz neposrednu pomoć kao i putem fondova Evropske unije izdvojila za Srbiju 1,6 milijarde evra, što predstavlja najveći pojedinačni iznos razvojne pomoći koji je neka država uputila Srbiji. Za sledeću godinu biće izdvojeno 208,5 miliona evra za pomoć Srbiji u oblastima koje su definisane kao prioritetne- civilno društvo, ekonomski razvoj, razvoj kanalizacione mreže i pitanje otpadnih voda.

S.M.

 

Natrag

Back Top