ISPITIVANJE STAVOVA GRAĐANA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

24-07-2013 20:20 od Jelena Milosavljević

-Sastanci sa civilnim i biznis sektorom -

Opština  Krupanj zajedno sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru IMPACT projekta  nastavila je ispitivanje stavova građana o zaštiti životne sredine kroz sastanke sa predstavnicima privrednog i civilnog sektora, koji je održan u sredu 24.07.2013. godine u sali SO Krupanj.

 

U okviru sastanaka vodila se konstruktivna diskusija na temu stanja životne sredine u našoj opštini kao i trenutnog stanja upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Tom prilikom učesnici su definisali osnovne probleme i njihove uzroke, a kao neki od često pomenutih su: problem sa kanalizacionom mrežom- neka naselja nisu ni obuhvaćena istom, potom da sva otpadna voda završava u reci, nedovoljan broj kontejnera i neredovno pražnjenje istih.Takođe, nedovoljna opremljenost(samo jedan auto-smećar) JKP “ 1.Maj” Krupanj prepoznat je kao jedan od bitnih problema.

Na samom kraju predstavnici privrednih subjekata i udruženja građana imali su priliku da odrede koji su to po njihovom mišljenju prioriteti za unapređenje životne sredine i promene stavova građana, ali i koje su sa njihove tačke gledišta najbolje mere za poboljšanje trenutnog stanja upravljanja komunalnim otpadom i otpadnim vodama.

Neke od ideja koje su se iskristalisale tokom sastanka su da je najbolje krenuti u proces odvajanja-selekcije smeća u domaćinstvima i početi sa edukacijom o značaju zaštite životne sredine, najpre od dece i to u što ranijem uzrastu.

Rezultati sastanaka ukazaće svim stranama koji su to izazovi sa kojima se najčešće susrećemo, da li su građani spremni da promene svoje navike kako bi doprineli zdravijoj životnoj sredini i da li lokalna samouprava zajedno sa privredom i nevladinim sektorom može da preduzme akcije kako bi podstakli građane na veću brigu o svom okruženju.

 

S.M.

 

Natrag

Back Top