Реализују се радови на пројектима планираним по програмском делу буџета општине Крупањ за 2013.годину

08-08-2013 07:57 od Jelena Milosavljević

Општина Крупањ је у буџету за 2013.годину формирала посебан одељак програмског буџета у капиталном делу са 2 буџетска програма и 8 пројеката предвиђених за реализацију. Дефинисани Програми са по четири пројекта су:

  1. БУЏЕТСКИ ПРОГРАМ: Реконструкција и изградња локалне путне мреже у руралном    подручју улица у градском језгру у општини Крупањ  са пројектима :

-  Реконструкција некатегорисаног пута Шљивова Ставе ;

-  Санација и адаптација локалног пута Л19 ;

-  Реконструкција општинског  пута Л22 Мојковић (школа) Равнаја ;

-  Реконструкција градских улица.

  1. БУЏЕТСКИ ПРОГРАМ: Унапређење и побољшање водоводних и канализационих система    и пратећих објеката на територији општине Крупањ са пројектима :

-  Реконструкција и доградња водовода у МЗ Завлака ;

-  Замена водоводних азбестноцементних цеви ;

-  Изградња филтерског постројења  са резервоаром за пијаћу воду  на водоводу у Крупњу ;

-  I фаза изградње система за пречишћавање и одвођење отпадних вода-колектор.

За ове намене и реализације опредељено је укупно 66.100.000,00 динара.

            За Реконструкцију некатегорисаног пута Шљивова Ставе и Реконструкцију општинског  пута Л22 Мојковић (школа) Равнаја након спроведеног поступка јавне набавке уговор је 24.јула склопљен са изабраним извођачем радова предузећем ,,Собекс" из Лознице за уговорену вредност радова за оба пута од 9.974.000,00 динара са ПДВ-ом

Асфалтирање пута Мојковић Равнаја је одрађено у дужини 675м, а у току је асфалтирање пута Шљивова Ставе у дужини 635м  и ове недеље се очекује завршетак.

            ,,Стобекс" је добио и извођење радова на реконструкцији 5 градских улица у граду и то део улице Жикице Ј.Шпанца, Миће Тадића, Томислава Вићентића, Добропоточке и Миладина Масаловића. Вредност уговорених радова је 10.317.780,00 динара са ПДВ-ом, а за које се планира асфалтирање одређених дужина ових улица које ће се радити по завршетку претходних започетих радова на путевима.

                За Изградњу филтерског постројења  са резервоаром за пијаћу воду  на водоводу у Крупњу за 2013. годину планирана је израда пројектно-техничке документације и овај посао је добила ,,Велика Морава"доо из Београда. Израда пројектне документације је приведена крају, а уговорена вредност израде је 2.640.000,00 дин. са ПДВ-ом.

                За Реконструкцију и доградњу водовода у МЗ Завлака за радове око 5.000.000,00 динара расписана је јавна набавка, а до 28. августа је подношење понуда када је планирано и отварање.

                За преостала три пројекта (I фаза изградње система за пречишћавање и одвођење отпадних вода-колектор, Замена водоводних азбестноцементних цеви и Санација и адаптација дела локалног пута Л19) у току је припрема тендерске документације и ускоро се очекује објављивање јавних позива.

Ј.М.

Natrag

Back Top