Одржавање путева општине Крупањ из мреже државних путева I и II реда који су изузети и проглашени за општинске путеве .

09-08-2013 06:05 od Jelena Milosavljević

Уредбом Владе РС о категоризацији државних путева  ( Сл.гласник  бр.14/2012 - од 27 фебруара 2012 године), из мреже државних путева I и II реда изузет је део локалне путне мреже и проглашен за општинске путеве.

Тиме је општини Крупањ пренето 75,30 км путева на одржавање, а за ове намене буџетом Републике Србије за 2013. год. била су опредељена трансверна средства општини од 37.650.000,00 динара, да би ребалансом буџета усвојеном почетком јула ова средства смањена на 19.079.000,00 динара.

Повлачење ових средстава се спроводи по Упутству за реализацију средстава који су изузети из мреже држевних путева I и II реда издатог од стране Министарства економије и регионалног развоја. Тако је за ове намене општина прво морала именовати координатора, а који је затим одрадио План летњег одржавања путева, на који је сагласност дало министарство, потом је спроведен поступак јавне набавке за избор извођача радова и потписан уговор крајем јуна са изабраним извођачем ,,Стобексом" из Лознице, одређен је и стручни надзор и даље се кренуло у извођење радова и све друго по Плану и објављеном Упутству.

По речима Славице Марковић, координатора за ове путеве, општина је пренете путеве преузела у прилично лошем стању јер се годинама путни правци  скоро нису ни одржавали. Почетком јула извођач је уведен у посао. У првих месец дана извршено је крпљење ударних рупа на асфалтним коловозима Крупањ – Мачков камен, Бела Црква-Мојковић, Крупањ Шљивова и кошење траве на банкинама поред свих пренетих путева у надлежност. У току су радови на одржавању пута са туцаничким коловозом Шљивива-Пецка где су последњи пут извођени радови од стране републичких органа пре 19 година, а сами мештани су вршили мање поправке пута да би га уопште могли користити.

Сви радови на летњем одржавању путева по усвојеном Плану ће се реализовати најдуже до 15 новембра, када почиње зимско одржавање путева за које министарство још увек није локалној самоуправи дало решење како ће се ово финансирати и реализовати.

Ј.М.

Natrag

Back Top