OPŠTINA KRUPANJ BRINE O ŽIVOTNOJ SREDINI

22-08-2013 14:18 od Jelena Milosavljević

tl_files/portal/vesti/123o.jpgtl_files/portal/vesti/MIN.jpg

Otpad i otpadne vode se odavno u zemljama Evropske unije ne posmatraju samo kao otpad, već kao sirovina koja može ponovo da se upotrebi. Reciklaža, izgradnja postrojenja za tretiranje otpada i otpadnih voda, se svakako može posmatrati i kao mogućnost za nova radna mesta. Za izgradnju postojenja za reciklažu otpada ili postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, potrebni su pouzdani podaci o sastavu otpada i kvalitetu otpadnih voda, kao i o nastalim količinama

Opština Krupanj je jedna od 5 pilot opština u kojima se uz podršku projekta GIZ IMPACT „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama“, vrši letnje merenje količine i sastava otpada. Već su obavljena zimska i prolećna merenja, a u oktobru predstoji i jesenje. Na taj način biće zatvoren godišnji ciklus od 4 merenja sastava i količine otpada, koje obavljaju radnici Javnog komunalnog preduzeća „1. maj“. Budući da su već stekli iskustvo tokom 2 prethodna merenja, radnici „1. maja“ su osposobljeni da ovo merenje obave samostalno uz podršku GIZ IMPACT konsultanata sa Fakulteta Tehničkih nauka iz Novog Sada.

tl_files/portal/vesti/DSC02596.JPG

Utvrđivanje sastava otpada u zimskom periodu u Krupnju

Dobijeni podaci će predstavljati dobru osnovu za planiranje projekata za iskorišćenje otpada kroz ponovnu upotrebu i smanjenja količine otpada koji sada završava na deponiji

U prvoj nedelji septembra obaviće se analiza kvalteta i količine otpadnih voda u Krupnju. Prva kampanja uzorkovanja i utvrđivanja kvaliteta otpadnih voda i recipijenta izvršena je u maju, dok će se pored kvaliteta u ovoj kampanji vršiti i merenje protoka otpadnih voda tokom pet dana, kako bi se utvrdila prosečna vrednost protoka i ukupna količina otpadnih voda koja se sakuplja i ispušta u recipijent.

tl_files/portal/vesti/gfff.jpg

Uzimanje uzoraka za analizu kvaliteta otpadnih voda u Krupnju

Svest građana i građanki o značaju zaštite životne sredine i promene stavova biće podstaknuta i organizovanjem akcije opštine Krupanj u toku nedelje proslave dana opštine. Kako su deca pokretači promena, za njih će uz podršku GIZ IMPACT projekta biti organizovana predstava za decu „Kako su drvo i cvet spasili svet“, pozorišta Čarapa iz Beograda. Ulaznica za predstavu će biti 5 limenki ili 5 PET boca, a decu će animirati i maskota Limen, koji će im pokazati kako pravilno da odlože PET i limenke. Najvažnija naučena lekcija biće da se reciklažom limenki i PET-a uz malo truda i angažovanja oko njihovog skupljanja može „zaraditi“ gledanje predstave. To je ujedno naučena lekcija i za njihove roditelje.

 

U nedelji obeležavanja dana opštine Krupaj uz podršku GIZ IMPACT projekta organizuje se i kviz za građane pod nazivom „Ne kockaj se sa prirodom“. Građani će imati priliku da bacanjem kocke i učestvovanjem u kvizu na teme otpada, otpadnih voda i uštede energije, pokažu svoje znanje o ovim oblastima i osvoje platneni ceger. Cilj akcije je da se promoviše upotreba platnenih cegera, umesto plastičnih kesa, čime se direktno smanjuje količina otpada.

Građanima će biti deljeni i flajeri u kojima se pozivaju na odgovornije ponašanje prema prirodi, pre svega da smeće ne bacaju u prirodu, već da koriste kante i kontejnere. Flajer će sadržati i podatke o tome gde građani i građanke mogu da prijave nesavesno ponašanje prema životnoj sredini i koje informacije mogu da dobiju od komunalnog inspektora i savetnika za zaštitu životne sredine u  opštini Krupanj.


Natrag

Back Top