NE KOCKAJ SE SA PRIRODOM!

18-09-2013 15:00 od Jelena Milosavljević

tl_files/portal/vesti/123o.jpg tl_files/portal/vesti/MIN.jpg


Uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ opština Krupanj organizovala je 18. septembra  u okviru proslave Dana opštine u centru grada kviz za građane i građanke pod nazivom „Ne kockaj se sa prirodom“. Građani i građanke su bacanjem kocke izvlačili jedan od seta pitanja na teme otpada, otpadnih voda ili uštede energije. Kao nagradu za tačne odgovore na sva pitanja, građani i građanke su  mogli da osvoje platneni ceger, a samim tim i zdraviji i uređeniji Krupanj.

Oko 90 posto plastičnih kesa završi odmah u smeću, a u proseku jedna kesa se koristi oko 25 minuta. Cilj akcije je da se promoviše upotreba platnenih cegera, umesto plastičnih kesa, čime se direktno smanjuje količina otpada.Građanima i građankama su deljeni i flajeri sa kontaktima komunalnog inspektora i savetnika za zaštitu životne sredine u slučaju da građani i građanke žele da znaju gde da odlože svoj otpad, kome treba da prijave nesavesno ponašanje prema životnoj sredini, kako pravilno da odlože PET ambalažu.

Opština Krupanj takođe poziva i građane da se svojim angažovanjem i mehanizacijom uključe u akciju otklanjanja preko 10 divljih deponija. Flajer sadrži i apel građanima da ne uništavaju kontejnere i kante, jer novac na nabavku novih može da se iskoristi u bolje svrhe.Flajer pruža i savete o uštedi vode.

- Jasno je da je interes opštine Krupanj da uz pomoć GIZ-a podigne nivo svesti građana i građanki o

značaju zaštite životne sredine. Pored nesumnjivog značaja koji zaštita životne sredine ima na strateške

oblasti razvoja opštine, zdrava životne sredine je preduslov za podizanje kvaliteta života i lepšu

budućnost svih nas - rekao je Rade Grujić, predsednik opštine Krupanj.

Sa ciljem smanjivanja količine otpada i njegovoj ponovnoj upotrebi, GIZ i opština Krupanj istog dana su organizovali u Domu kulture predstavu za decu „Kako su drvo i cvet spasili svet“, pozorišta Čarapa iz Beograda. Ulaznice za predstavu su bile  5 limenki ili 5 PET boca, a decu je animirala i maskota Limen, koji  im je pokazao kako pravilno da odlože PET i limenke. Najvažnija naučena lekcija bila je da se reciklažom limenki i PET-a uz malo truda i angažovanja oko njihovog skupljanja može „zaraditi“ gledanje predstave. To je ujedno naučena lekcija i za njihove roditelje.

Natrag

Back Top