STUDIJSKA POSETA POSTROJENJIMA ZA TRETMAN OTPADA I OTPADNIH VODA U SRBIJI

11-11-2013 11:36 od Jelena Milosavljević

CHP biogasno posstrojenje "MIROTIN-ENERGO" Vrbas

U okviru GIZ projekta „IMPACT-Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama“ u periodu od 07.do 08. novembra 2013.godine, organizovana je studijska poseta postrojenjima za tretman otpada i otpadnih voda u Srbiji na kome je opština Krupanj, kao jedna od pet pilot opština u okviru ovog projekta, imala svoje predstavnike.

Ova poseta predstavlja deo programa jačanja kapaciteta opština i namenjena je predstavnicima opštinskih uprava i komunalnih preduzeća uključenih u projekat, kao i partnerima projekta (Ministarstvo energetike, razvoja i životne sredine). Nakon niza aktivnosti i radionica održanih u predhodnom periodu, ovim studijskim putovanjem se članovi opštinskih timova još jednom neposredno upoznaju sa funkcionisanjem različitih postrojenja za tretman otpada i otpadnih voda,ovoga puta u našoj zemlji.

Cilj putovanja je upoznavanje sa tehnologijama i rešenjima za održivo upravljanje otpadom i otpadnim vodama primenjenim u Srbiji i razmena iskustva sa predstavnicima lokalnih samouprava na temu procesa planiranja, izvodjenja i upravljanja datim postrojenjima.

U okviru posete učesnici su imali priliku da obiđu tri različita postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda od kojih su dva postrojenja bazirana na SBR tehnologiji ( jedno monokompaktno postrojenje u opštini Ada i jedno postrojenje malog kapaciteta kontejnerskog tipa u Bačkom Petrovcu-Akvapark), dok je jedno postrojenje bazirano na principu prirodnog prečišćavanja tzv. „mokro polje“ u opštini Novo Miloševo. Pored toga, posećeno je i postrojenje za anaerobnu digestiju stajnjaka( Mirotin Energo,Vrbas)  u kome se proizvode biogas, toplotna i električna energija.

S.M.

Natrag

Back Top