Uspešno pokrenut rad novih omladinskih klubova

12-02-2014 09:28 od Moderator

Posle velikog uspeha koji je Omladinski klub u Krupnju beležio u 2013.godini , ove godine na teritoriji opštine Krupanj otvorena su još dva omladinska kluba koja već posle par meseci beleže izuzetne uspehe u radu i postaju prepoznatljiva među mladim ljudima .

Omladinski klub u Zavlaci finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije , a u novembru ga je svečano otvorio državni sekretar Nenad Borovčanin. Posle nekoliko meseci rada , postao je prepoznatljiv među mladima koji gravitiraju ka ovom mestu i svakodnevno se u njemu okuplja oko pedesetak mladih ljudi koji koriste internet , TV i u zatvorenoj hali koja je za njih adaptirana bave se sportskim aktivnostima. 

Na oduševljenje svih Omladinski klub u Brštici koji je formiran na inicijativu mladih upravo iz ovog sela takođe beleži izuzetne uspehe i svakodnevno okuplja veliki broj mladih iz Brštice. Formiran je i inicijalni odbor koji će pratiti rad ovog omladinskog kluba.

Kancelarija za mlade opštine Krupanj u saradnji sa programskim savetom Omladinskog kluba će i u narednom periodu nastaviti da radi na aktiviranju mladih sa sela koji su prepoznati kao ranjiva grupa mladih .

 

D.Đ.

Natrag

Back Top