KAKO UNAPREDITI ŽIVOTNU SREDINU U MALIM OPŠTINAMA

18-02-2014 07:15 od Jelena Milosavljević

Bolje planiranje u oblasti zaštite životne sredine – uspešnija realizacije

 

Opštinski timovi pilot opština GIZ IMPACT projekta, Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac razrađivalo je svoje planove za 2014.-2015. godinu u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama na dvodnevnoj radionici u Beogradu 12. i 13. februara.  Budući da je u okviru GIZ IMPACT projekta prethodne godine rađeno merenje količine i sastava otpada i analiza količine i kvaliteta otpadnih voda, opštinama su predstavljeni moguća rešenja za tretiranje otpada i otpadnih voda na osnovu dobijenih rezultata merenja. Ova rešenja imaju za cilj korišćenje otpada i otpadnih voda  kao lokalnog resursa. S tim u vezi ponuđena rešenja ukazuju da su razdvajanje otpada u domaćinstvu, reciklaža, kompostiranje i prečišćavanje otpadnih voda vidovi očuvanja životne sredine, ali i pokretači ekonomskog razvoja opštine. 

Na radionici je predstavljen plan aktivnosti GIZ IMPACT projeta u pilot opštinama, a koji predviđa dalja merenja otpada i otpadnih voda, niz stručnih obuka za jačanje kapaciteta opštine, intenziviranu komunikaciju i uključivanje građana procese donošenja odluka o životnoj sredini i u akcije reciklaže i kompostiranja. Opštine su zatim predstavile rezultate realizacije akcionog plana iz 2013. za zaštitu životne sredine ukazujući i na prepreke i razloge za neispunjavanje nekih od predviđenih aktivnosti. Zatim su pristupili izradi akcionog plana za 2014. godinu stavljajući akcenat na infrastrukturne projetke i edukaciju građana i bolju komunikaciju.

Uvedena je i tema programsko budžetiranja u oblasti zaštite životne sredine, tako da su opštinski timovi uz podršku svojih kolega iz opštinskih odeljenja za budžet i finansije izradili detaljne projekte, koji uključuju i rodno osetljive elemente. Realizacija akcionog plana zavisi u velikoj meri od plana komunikacije sa građanima i svim zainteresovanim stranama, tako da je za svaku meru iz akcionog plana biti razrađen i koncept komunikacije i učešća javnosti.

Sledeća radionica na temu daljeg detaljnog planiranja u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama sa pilot opštinama GIZ IMPACT projekta planirana je za jun 2014

                                                      S.M.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) je organizacija za međunarodnu saradnju koja u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), podržava Srbiju kroz mnogobrojne bilateralne i regionalne projekte. Kao implementaciona organizacija Vlade Savezne Republike Nemačke, GIZ već više od 10 godina predstavlja pouzdanog partnera u pružanju podrške javnom, privatnom i civilnom sektoru u Republici Srbiji. Od 2000. godine, Savezna Republika Nemačka je kroz neposrednu pomoć kao i putem fondova EU izdvojila za Srbiju 1,4 milijarde evra, što predstavlja najveći pojedinačni iznos razvojne pomoći koji je neka država uputila Srbiji.

Natrag

Back Top