Srednjoskolci svojim vrsnjacima ukazuju o znacaju zastite zivotne sredine

25-03-2014 10:58 od Jelena Milosavljević

Grupa učenika 1.i 2. razreda Srednje škole iz Krupnja održaće svojim vršnjacima  u sredu 26.03.2014. prezentaciju na temu zaštite životne sredine. A učenici 7. i 8.razreda OŠ „Borivoje.Ž.Milojević“  krenuće sa svojim prezentacijama počev od  2.aprila.

Časovi biologije su najpodesniji da se vršnjacima ukaže na najveće probleme sa kojima se susreću građani Krupnja. Ova prezentacija je rezultat vršnjačke edukacije, koju je opština Krupanj i JKP „ 1.maj“ organizovala za učenike osnovne škole uz podršku GIZ projekta „ Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama- IMPACT“. Krupanj je jedna od 5 pilot opština u ovom projektu, koji ima za cilj smanjivanje količine otpada koja završava na deponiji, uvođenje reciklaže i prečišćavanje otpadnih voda.

Učenici će ukazati ne samo na probleme, već će posavetovati svoje vršnjake kako mogu da smanje količinu otpada i kako otpad može ponovo da se upotrebi. Budući da u opštini Krupanj postoje divlje deponije, učenici će objasniti svojim drugarima negativni uticaj otpada na zdravlje svih živih bića. Takođe će im dati praktične savete kako da u svakodnevnom životu mogu da smanje potrošnju vode. Kako se veliki deo stanovnišitva opštine Krupanj bavi poljoprivredom, učenici će kroz primere pokazati kako štetne materije i prekomerna upotreba veštačkih đubriva i pesticida utiču na zdravlje ljudi i ostalih živih bića. Cilj ove prezentacije je da vršnjaci prenesu stečena znanja i da utiču na promene u ponašanju kako u svojoj školi tako i u svojoj porodicu.

Ova prezentacija je samo jedna u nizu prezentacija koju će učenici održati za svoje drugare. Namera je da se slične prezentacije održe u udruženjima za penzionere, mesnim zajednicama i drugim školama.  Učenici već imaju osmišljenje akcije za uređenje i čišćenje škole i školskog dvorišta, skupljanja PET flaša, starog papira i edukacije predškolskog uzrasta. U ove akcije žele da uključe što više građana opštine Krupanj kao bi očuvali svoju životnu sredinu i povećali kvalitet života.

S.M.

Natrag

Back Top