ZBOG ČEGA SU VAŽNI POUZDANI PODACI O OTPADU I OTPADNIM VODAMA

13-05-2014 10:26 od Jelena Milosavljević

 

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „1. maj“ započeli su ove nedelje drugi ciklus merenja sastava i količine otpada u ovoj godini uz podršku GIZ IMPACT projekta „Upravljanje otpadom i otpadnim vodama“.  Za razliku od prošle godine kada im je za ovaj posao bila potrebna stručna pomoć, radnici  komunalnog preduzeća sada sasvim samostalno obavljaju sva merenja.


Stečena znanja i iskustva iz prethodne godine ne samo da su im pomogla da poboljšaju kvalitet izveštavanja prema Agenciji za zaštitu životne sredine, već i da steknu sveobuhvatnu sliku o upotrebnoj vrednosti otpada i otpadnih voda. U ovoj godini predviđena su još 2 merenja otpada i otpadnih voda i još 2 kampanje uzorkovanja otpadne vode u skladu sa zakonskim obavezama JKP.

Dobijeni podaci služe kao parametri za projektovanje budućih postrojenja prema realnim potrebama opštine. Cilj je korišćenje otpada i otpadnih voda kao upotrebljivog resursa putem povećavanje stepena reciklaže, smanjivanje količine otpada koji završava na deponiji i tretmana otpadnih voda. Izgradnja reciklažnog centra, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i energetsko iskorišćenje otpada su infrastrukturni projekti koji mogu da  privuku finansijere – domaće ili međunarodne fondove.

Podaci govore da je gotovo 70% otpada koji stvaraju stanovnici opštine Krupanj može da se reciklira. Reciklaža kao nova industrijska grana svakako bi doprinela i stvaranju novih radnih mesta i pospešila ekonoski razvoj opštine. Smanjila bi se količina otpada koji trenutno završava na opštinskoj deponiji, a okruženje bilo čistije i zdravije.  Krupanj bi privukao veći broj turista i investitora koji rado ulažu u opštine koje vode brigu o životnoj sredini. U okviru ankete koja je vršena prošle godine u opštini Krupanj, oko 50% anketiranih građana je spremno da podrži sistem odvajanje otpada u svom domaćinstvu.

S.M.

Natrag

Back Top