Општина Крупањ отворила НАМЕНСКИ ДИНАРСКИ И ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА ПОМОЋ ОПШТИНИ КРУПАЊ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

08-08-2014 08:00 od Jelena Milosavljević

Општина Крупањ отворила динарски наменски рачун код Управе за трезор за уплате финансијске помоћи за отклањање штета од поплава

 

ОПШТИНА КРУПАЊ  (прималац)

улица Маршала Тита број 2, 15314 Крупањ

ПОМОЋ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА  (сврха уплате)

840-3057741-98   (број рачуна)

модел 97, позив на број 42051

 

 

 

Отворен је и девизни рачунза уплате помоћи  и то:


ОПШТИНА КРУПАЊ  (прималац)

улица Маршала Тита број 2, 15314 Крупањ

ПРИЈЕМ ДОНАЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТА  ОД ПОПЛАВА  (сврха уплате)

Банка: Народна банка Србије, Краља Петра број 12, 11000 Београд

01-504104-100146278-000000-0000   (број рачуна)

ИБАН код : RS35908504104014627845

 

Остале инструкције за уплату средстава у ЕУР, ЦXФ и УСД се могу видети на сајту општине Крупањ www.krupanj.org.rs  (у прилогу).

Natrag

Back Top